Welkom op de website van Marja Simons; 
Praktijk voor Klassieke Homeopathie


Doordat ik ervaren heb wat enkele kleine korrels van een homeopathisch middel kunnen bewerkstelligen is mijn enthousiasme voor deze behandelmethode alleen maar toegenomen. Er wordt een proces in gang gezet dat kan leiden tot herstel van klachten. Een proces van innerlijke groei gaat hiermee gepaard. 

Balans
We zien het elke dag om ons heen gebeuren. Een verandering staat niet op zichzelf. In de natuur wordt steeds naar een nieuw evenwicht gezocht.
Dat gebeurt ook bij ons mensen. Gebeurtenissen kunnen ons uit balans brengen. De pogingen van het zelfgenezend vermogen om het evenwicht te herstellen ervaren wij als klachten. De verstoringen die ontstaan in het lichaam kunnen op emotioneel, mentaal en fysiek niveau zijn.
Ik probeer te begrijpen waarom U bepaalde klachten heeft. Zo kan ik de oorzaak behandelen in plaats van de gevolgen zodat de problemen diepgaand opgelost worden. 
Het juist gekozen homeopathisch middel geeft een prikkel zodat de weg naar herstel ingezet wordt. Volledig herstel komt van binnenuit.
home