Wat is klassieke homeopathie?

De term homeopathie is afgeleid van de Griekse woorden homoeos dat gelijksoortig betekent en pathos dat ziekte of lijden betekent.

Gelijksoortig
Er zijn stoffen die bij gezonde mensen klachten geven.
Als er van zo'n stof een homeopathisch geneesmiddel wordt gemaakt, kunnen hiermee gelijksoortige symptomen bij zieke mensen juist genezen. 
Dit gelijksoortigheidsprincipe vormt de basis voor de homeopathie.

Ziekte of lijden
Elk mens bezit levenskracht. Dit komt tot uitdrukking in levensenergie (vitaliteit), weerstand en genezend vermogen.
Iedereen reageert hierin uniek, daarom staat bij de behandeling de zieke mens voorop en niet de ziekte.
De behandeling is heel individueel.

Geneesmiddel
Het door de Duitse arts Hahnemann ontwikkelde proces van stapsgewijs verdunnen en schudden van de uitgangsstoffen noemt men potentieren.
De geneesmiddelen worden in minieme hoeveelheden toegediend. Ze kunnen gemaakt worden van planten, mineralen, nosodes (ziekteproduct) en dierlijke producten.
klassiek