Ontstoren van vaccinaties
De schade ten gevolge van vaccinaties zijn veel groter dan de meeste mensen vermoeden. Het gaat niet alleen om de nadelige effecten die kort na de vaccinatie ontstaan maar ook om de klachten die zich na weken of zelfs na maanden laten zien. Bij deze "ernstige" klachten is het belangrijk om geen symptoom onderdrukkende medicijnen te gebruiken maar om de verstoring door vaccins aan te pakken.

Zo blijken veel klachten te verdwijnen als vaccins ontstoord worden. Door gebruik te maken van homeopathisch verdunde en gepotentieerde vaccins, isotherapie genaamd,  worden de nadelige effecten weer ongedaan gemaakt. De gepotentieerde vaccins die gebruikt worden hebben vier verschillende potenties die in een vaste volgorde ingenomen worden; 30K, 200K, MK en XMK. Het middel biedt een tegenkracht die precies overeenkomt met de oorspronkelijke verstorende kracht van het vaccin. Op deze manier kan het vaccin ontstoord worden.
Dit ontstoren kan kort na de vaccinatie plaatsvinden maar ook na een langere periode.

Homeopathische Profylaxe; alternatief voor vaccinatie
Tegenwoordig wordt steeds jonger en met steeds meer vaccins geënt. Dit baart sommige ouders ernstige zorgen. Zij vragen zich af of er ook andere opties zijn dan het rijksvaccinatieprogramma.
In Australië heeft homeopathisch arts Dr. Isaac Golden zich vanaf 1985 gespecialiseerd in het geven van homeopathische geneesmiddelen ter preventie van potentieel gevaarlijke (kinder)ziekten. In diverse boeken en publicaties rapporteert hij over zijn onderzoek  dat aantoont dat homeopathische profylaxe, dus het geven van homeopathische geneesmiddelen, een net zo'n hoge effectiviteit heeft als een vaccin. In 2004 promoveerde hij aan de Medische faculteit van de Swinburne University in Melbourne op zijn onderzoek naar homeopathische profylaxe.Zie ook:
www.nvkp.nl
www.vaccinatiesdoorgeprikt.nl
isotherapie